Триединство языков: Қоғамдық қабылдауда В общественной приемной

Жағдаятты сұхбат.

Ситуационное общение

1-ші сұхбат. 1-й диалог

— Алло, сәлеметсіз бе? — Алло, здравствуйте!

— Сәлеметсіз бе? Мен сізді тыңдап тұрмын. Қандай сұрағыңыз бар? – Здравствуйте. Я вас слушаю. По какому вопросу звоните?

— Бізге жұмыс орнынан еңбекақымызды төлемей жатыр. — Нам на работе не платят заработную плату.

— Сізде еңбек шартыңыз бар ма? — У вас имеется трудовой договор?

— Жоқ, еңбек шарты бізге берілген жоқ. — Нет, нам не давали трудовой договор.

— Сіз партияның филиалынан басқа қай жерлерге көмек сұрап жүгіндіңіз? — Кроме филиала нашей партии, вы к кому-то еще обращались?

— Бірінші сіздерге келдік. – Пока только к вам.

— Жақсы, 25 қараша күні сағат 10-да Еңбек туралы инспекция басқармасы қабылдау жүргізеді. Мен сізді жазып қояйын. — Хорошо, 25 ноября в 10 часов в управлении инспекции по труду будет проводиться прием. Я вас запишу.

— Жақсы, біз келеміз. — Хорошо, мы придем.

— Сау болыңыз! — До свидания!

2-ші сұхбат. 2-й диалог

— Сәлеметсіз бе? — Здравствуйте!

— Қандай мәселемен келдіңіз? — По какому вопросу пришли?

— Маған сіздердің көмектеріңіз керек еді. Мен екінші топтағы мүгедекпін, сондықтан пәтер алатын жағдайым жоқ. Маған пәтер керек. — Мне нужна ваша помощь. Я инвалид второй группы, поэтому у меня нет возможности купить квартиру.

— Сіз бүгінгі күні пәтер алу кезегінде тұрсыз ба?  — На сегодняшний день вы стоите в очереди?

—  Иә, тұрмын.  — Да, стою.

— Қандай нөмірмен? — Под каким номером?

— 22. — 22.

— Өте жақсы. Онда сізге келешекте кезек бойынша пәтер берілетін болады. — Замечательно. В таком случае, в будущем вам предоставят квартиру.

— Ертерек алуға болмай ма?  — А раньше получить нельзя?

— Жоқ, Қазақстан Республикасының «Тұрғын үй қатынастары» туралы Заңы бар. Осы заңға сәйкес ҚР азаматтары тұрғын үйді тек кезекке тұрып қана ала алады. — Нет, в Республике Казахстан действует Закон «О жилищных отношениях». Согласно этому закону жители РК могут получить квартиру только в порядке очереди.

— Түсінікті. Мен кезегімді күтемін. Рахмет. — Понятно. Я буду ждать своей очереди. Спасибо!

— Сау болыңыз! — До свидания!

Терминдермен танысайық

Ознакомимся с терминами

Адалдық – честность

Әкімші – администратор

Саяси күштердің жандана түсуі – активация социальных сил

Өзектілік – актуальность

Отансүйгіштікке қарсы — антипатриотический

Сайлау – выборы

Партияға сенім- доверие к партии

Азаматтық құқықтарды қорғау — защита гражданских прав

Ақылдасу – консультация

Әділетсіздік – несправедливость

Қоғамдық ұйым – общественная организация

Жариялау – оглашение

Тұрғындардың күтуі – ожидание населения

Сайлау округі – избирательный округ

Саяси ұйым – политическая организация

«Ақыл-кеңес» тақырыбындағы сөйлеу әдебі.

Речевой этикет по теме: «Совет»

— Сіз маған қандай кеңес бересіз? – Что вы мне посоветуете?

— Менің орнымда болсаңыз не істер едіңіз? – Что бы вы сделали на моем месте?

— Асықпаңыз! – Не спешите!

— Көңіл бөлмеңіз! – Не обращайте внимания!

— Қобалжымаңыз! – Не волнуйтесь!

— Бұл туралы ойламаңыз – Не думайте об этом

— Ештеңе ойламаңыз – Ни о чем не думайте

— Қорқатын ештеңе жоқ – Ничего страшного

— Уақытты текке өткізбеңіз – Не тратьте зря время

— Меніңше, сіздің демалуыңыз керек – По-моему, вам надо отдохнуть

— Менің ойымша… – Я думаю, что …

— … жақсы болар еді – Было бы лучше…

— Демалыс күндерін бізбен бірге өткізіңіз – Выходные дни проведите с нами.

Диалогтарға қатысты сөздер.

Слова, связанные с диалогами

Тыңдап тұрмын — слушаю

Еңбекақы — заработная плата

Еңбек шарты — трудовой договор

Жүгіндіңіз — обращались

Жазып қояйын — запишу

Мәселемен – по проблеме

Мүгедек — инвалид

Кезек — очередь

Келешекте – в будущем

Түсінікті – понятно

Акмолинский областной учебно-методический центр.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Читайте также